Home » , , , » สายพันธุ์ของแคคตัส ( Species of cactus)

สายพันธุ์ของแคคตัส ( Species of cactus)

Written By RBM on วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 | วันศุกร์, สิงหาคม 21, 2563

 ปัจจุบันมีรายงานว่าพืชในกลุ่มแคคตัสมีอยู่ประมาณ 50-150 สกุลมากกว่า 2,000 ชนิด โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ  8 กลุ่ม (ตามวิธีของ Gordon Rowley จากหนังสือ The Illustrated Encyclopaedia of Succulents) คือ

Currently, it is reported that there are approximately 50-150 species of cactus plants, more than 2,000 species, divided into 8 different groups (according to Gordon Rowley's method of The Illustrated Encyclopaedia of Succulents):


1. กลุ่ม Pereskia


มีใบแท้จริง ไม่มีหนามหรือขนแข็งปลายงอ เมล็ดสีดำ และมีเยื่อหุ้มเมล็ด (aril) ได้แก่สกุล Maihuenia และ Pereskia

(They have real leaves, no thorns or hairs, bent ends, black seeds and aril, including Maihuenia and Pereskia.)

2. กลุ่ม Opuntiaใบมีขนาดเล็ก มีหนามหรือขนแข็งปลายงอ และมีเยื่อหุ้มเมล็ด ได้แก่ สกุล Opuntia , Pereskiopsis , Pterocactus , Quiabentia และ Tacinga


(The leaves are small, spines or hairs are stiff, with bent ends And the seed membranes are Opuntia, Pereskiopsis, Pterocactus, Quiabentia and Tacinga.)

3. กลุ่ม Cereus

ไม่มีใบ เมล็ดมีสีดำหรือสีน้ำตาล ต้นเป็นทรงกระบอก มีสันและหนามมากมาย ส่วนโคนดอกด้านนอกอาจมีหรือไม่มีหนามปกคลุม ได้แก่สกุล Armatocereus , Arrojadao , Bergerocactus , Brachycereus , Browningia , Calymmanthium , Carnegiea , Cephalocereus , Cereus , Corryocactus , Dendrocereus , Echinocereus , Erdisia , Escontria , Eulychnia , Harrisia , Jasminocereus , Lemaireocereus , Lophocereus , Machaerocereus , Micranthocereus , Monvillea , Myrtillocactus , Neoraimondia , Nyctocereus , Pachycereus , Peniocereus , Pilosocereus , Rathbunia , Stetsonia และ Wilcoxia

(Without leaves, the seeds are black or brown. Beginning is a cylinder There are many ridges and thorns. The outer base of the flower may or may not cover the spines, including Armatocereus , Arrojadao , Bergerocactus , Brachycereus , Browningia , Calymmanthium , Carnegiea , Cephalocereus , Cereus , Corryocactus , Dendrocereus , Echinocereus , Erdisia , Escontria , Eulychnia , Harrisia , Jasminocereus , Lemaireocereus , Lophocereus , Machaerocereus , Micranthocereus , Monvillea , Myrtillocactus , Neoraimondia , Nyctocereus , Pachycereus , Peniocereus , Pilosocereus , Rathbunia , Stetsonia และ Wilcoxia)Calymmanthium


""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


Echinocereus coccineus


Echinocereus
4. กลุ่ม Echinopsis
คล้ายกับกลุ่ม Cereus แต่ต้นมีขนาดเล็กกว่าและผิวด้านนอกของดอกที่มีลักษณะเป็นหลอดมักมีขนหรือเกล็ดสั้นๆ ปกคลุม ได้แก่สกุล Acanthocalycium , Arequipa , Arthrocereus , Borzicactus , Cephalocleistocactus , Chamaecereus , Cleistocactus , Denmoza , Echinopsis , Espostoa , Haageocereus , Hildewintera , Lobivia , Matucana , Mila , Oreocereus , Oraya , Rebutia , Sulcorebutia , Thrixanthocereus , Weberbauerocereus และ Weingartia

(Similar to the Cereus, the plant is smaller and the tubular flower outer surface is often covered with short hairs or scales. Acanthocalycium , Arequipa , Arthrocereus , Borzicactus , Cephalocleistocactus , Chamaecereus , Cleistocactus , Denmoza , Echinopsis , Espostoa , Haageocereus , Hildewintera , Lobivia , Matucana , Mila , Oreocereus , Oraya , Rebutia , Sulcorebutia , Thrixanthocereus , Weberbauerocereus และ Weingartia)

5. กลุ่ม Hylocereus
 คล้ายกับกลุ่ม Cereus แต่เป็นพวกพืชอิงอาศัย (epiphytic) มีระบบรากอากาศ ต้นเป็นสัน หนามบอบบาง ได้แก่สกุล Aporocactus , Cryptocereus , Deamia , Discocactus, Epiphyllum , Heliocereus , Hylocereus , Mediocactus , Nopalxochia , Pfeiffera , Rhipsalidopsis , Rhipsalis , Schlumbergera , Selenicereus , Weberocereus , Wittia และ Zygocactus

Similar to the Cereus, but epiphytic plants with an aerial root system. Including Aporocactus , Cryptocereus , Deamia , Discocactus, Epiphyllum , Heliocereus , Hylocereus , Mediocactus , Nopalxochia , Pfeiffera , Rhipsalidopsis , Rhipsalis , Schlumbergera , Selenicereus , Weberocereus , Wittia และ Zygocactus

6. กลุ่ม Melocactus
คล้ายกับกลุ่ม Neopoteria โคนหลอดดอกมีปุยหรือไม่มีก็ได้ แต่จะมีหนามขึ้นปกคลุม ดอกเกิดบนเซฟาเลียมยกเว้นสกุล Buiningia ที่ดอกจะเกิดที่ด้านข้างของเซฟาเลียม ได้แก่ Buiningia , Discocactus และ Melocactus


Similar to the Neopoteria group, the peduncle is fluffed or not. But will cover thorns The flower is born on cephalium, except for the genus Buiningia, where the flowers bloom on the side of the cephalium. Including Buiningia , Discocactus และ Melocactus.


7. กลุ่ม Neopoteriaต้นขนาดค่อนข้างเล็ก ทรงกลมแป้นหรือทรงกระบอก ต้นเป็นสันเห็นได้ชัดเจน โคนหลอดดอกมีปุยนุ่มและมีหนาม ได้แก่สกุล Austrocactus , Blossfeldia , Eriosyce , Frailea , Neoporteria , Notocactus , Porodia , Uebelmannia และ Wigginsia


Relatively small trees Spherical, key or cylinder The beginning is clearly visible. The base of the flower bulb is fluffy and thorny. Including Austrocactus , Blossfeldia , Eriosyce , Frailea , Neoporteria , Notocactus , Porodia , Uebelmannia และ Wigginsia

8. กลุ่ม Echinocactusแต่ดอกจะเกิดบริเวณตอนกลางของด้านบนสุดของต้น และไม่มีเซฟาเลียม ได้แก่สกุล Ancistrocactus , Ariocarpus , Astrophytum , Aztekium , Cochemiea , Coloradao , Copiapao , Coryphantha ,Dolichothele , Echinocactus , Echinomastus , Escobaria

But the flowers will occur in the middle of the top of the tree And without cephalium. Including ncistrocactus , Ariocarpus , Astrophytum , Aztekium , Cochemiea , Coloradao , Copiapao , Coryphantha ,Dolichothele , Echinocactus , Echinomastus , Escobaria


Echinocactus   ( https://commons.wikimedia.org )


            Coryphantha elephantidens    http://webcactus.ru/index.php?uid=1217 

Escobaria  ภาพจากเว็บไซต์
, Ferocactus , Gymnocalcium , Hamatocactus , Homolocephala , Islaya , Leuchtenbergia , Lophophora , Mamillopsis , Mammillaria , Neobesseya , Neogomesia , Neolloydia , Ortegocactus Pediocactus , Pelecyphora , Sclerocactus , Solisis , Strombocactus , Thelocactus , Toumeya และ Utahia


ขอบคุณ บทความดี ๆ จาก  :  http://cactusbymoo.blogspot.com/2008/02/blog-post_7826.html

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Popular Posts

......... โพสต์จาก ระเบียงไม้ ...........เช็คเรทค่าจัดส่ง ก่อนสั่งซื้อสินค้า

คลิกที่ป้าย " รวมรายการสินค้า "

คลิกที่ป้าย " รวมรายการสินค้า "
เพื่อลิ้งค์ไปยังหน้ารวมสินค้าของร้านที่มีจำหน่าย