Home » , , , , » ประโยชน์ ของแคคตัส หรือที่เรียกว่า กระบองเพชร ( The benefits of cactus)

ประโยชน์ ของแคคตัส หรือที่เรียกว่า กระบองเพชร ( The benefits of cactus)

Written By RBM on วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 | วันศุกร์, สิงหาคม 21, 2563

 ประโยชน์ ของแคคตัส หรือที่เรียกว่า กระบองเพชร  (The benefits of cactus)


Mammillaria 

ปัจจุบันนี้มีผู้ปลูกเลี้ยงแคคตัสกันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้คงจะเนื่องมาจากลักษณะทรงต้นของแคคตัสที่แตกต่างไปจากพืชอื่นๆ คือ มีหนามขึ้นโดยรอบต้นการเรียงตัวของหนามที่เป็นระเบียบสวยงามอย่างเช่น Mammillaria หรือ AStrophytum asterias ที่มีลักษณะตุ่มหนามเป็นปุยนุ่มเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ เป็นต้น และนอกจากทรงต้นของแคคตัสที่แปลกตาต่างจากพืชอื่นๆแล้ว แคคตัสยังเป็นพืชที่มีดอกสวยงามสีสันของดอกสดใสดึงดูดสายตา ไม่ว่าจะเป็นดอกสีแดงสดของ Submatucana caliantha หรือดอกสีขาวสะอาดของ Obregonia denegrii หรือสีอื่นๆ

(Nowadays, there are more and more widely cultivators to raise cactus. This is probably because the cactus's stature differs from that of other plants: the thorns surrounding it, the neat arrangement of thorns, such as Mammillaria or AStrophytum asterias are characterized by a soft fluff, neatly arranged thorns, etc., and in addition to the unusual cactus stem from other plants. Cactus is also a plant with beautiful flowers, bright colors that attract the eye. Either the bright red flowers of the Submatucana caliantha or the clean white flowers of Obregonia denegrii or any other color.)


Obregonia denegrii


ไม่ว่าจะเป็นสีเหลือง สีชมพู สีเขียว สีม่วงหรือสีส้มสด รวมทั้งรูปทรงของดอกที่แตกต่างกันออกไป แคคตัสบางสกุลเช่น สกุล Mammillaria นั้นจะออกดอกเล็กๆ พร้อมกันทั้งต้นดูละลานตา หรือในสกุล Melocactus ที่จะออกดอกบนบริเวณที่เรียกว่า cephalium ซึ่งเป็นลักษณะที่พืชอื่นไม่มี ทั้งรูปร่างลักษณะของต้น การเรียงตัวของตุ่มหนาม สีสัน และรูปร่างของดอกแคคตัสนี้ คงเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้มีผู้นิยมปลูกเลี้ยงกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบันนั่นเอง
อาจกล่าวได้ว่าไม่มีแคคตัสสักชนิดเดียวที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญเลย หลายชนิดที่มีการใช้ประโยชน์บ้างตามท้องถิ่นขึ้นอยู่ ตัวอย่างเช่น ในพื้นที่ที่ไม่มีต้นใหญ่นั้น ใช้ลำต้นแห้งของแคคตัสสกุล Cereus ทำเสาปลูกเพิงกระท่อมหรือเสาบ้านเตี้ยๆ ได้ขณะเดียวกัน ในแหล่งที่เลี้ยงสัตว์แต่ไม่มีทุ่งหญ้านั้นกิ่งของ Opuntia

(Be it yellow, pink, green, purple or fresh orange. Including different shapes of flowers Some cacti, such as Mammillaria, have small flowers. At the same time, the whole tree looks dazzling or in the genus Melocactus that will bloom on an area called cephalium, which is a characteristic that other plants do not have. And the appearance of the tree The arrangement of the thorns, colors and shapes of this cactus It would be a charm that attracts people to cultivate widely at present.)

(It could be said that not a single cactus has any significant economic benefits. Many species whose local uses depend, for example, in areas where there is no large plant. Use the dry trunks of the Cereus cactus to make stilts, sheds, huts, or poles. At the same time In livestock, but no grasslands, the branches of Opuntia)    Opuntia 


 เมื่อเอาหนามออกแล้วก็ใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ นอกจากนั้นกิ่งอ่อนของ opuntia บางชนิดสามารถขจัดหนามออกได้ง่ายนำมาทอดรับประทานในประเทศเม็กซิโกและญี่ปุ่น ส่วนในรัฐเท็กซัสนั้นนิยมนำมาต้มรับประทานแทนผัก ในช่วงศตวรรษที่ 17 และ 18 พวกทหารเรือที่ออกทะเลนิยมต้ม Opuntia รับประมานแทนผัก เนื่องจากสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นเดือนอีกทั้งช่วยป้องกันโรคบางชนิดได้อีกด้วย

ผลของ opuntia ficus-india ซึ่งเป็น Opuntia ที่มีดอกสีเหลืองนั้นสามารถนำมารับประทานได้ ผลมีลักษณะคล้ายลูกแพร์จึงเรียกกันว่า pricky pear ผลมีสีต่างกันไปขึ้นกับพันธุ์เช่น var.iutea ผลสีเหลือง var. rubar ผลสีแดง cv.Asperma ผลเล็กสีเหลืองและมีเมล็ดขนาดเล็ก var.serotima มีผลสีเหลืองแต่ออกผลช้ากว่าพันธุ์อื่น หรืออาจมีชนิดที่ผลมีสีเหลืองอมแดงหรือลายเหลืองแดงน้ำที่อยู่ในผลจะมีสีเดียวกับเปลือก ภายในผลมีเมล็ดขนาดเล็กและแข็งแต่จัดว่าเป็นไม้ผลที่มีรสหวานอร่อยมาก ผลไม้นี้พบในเขตชื้นของสหรัฐอเมริกาแต่นิยมปลูกในเขตกึ่งร้อนและพบว่าขึ้นตามธรรมชาติในเขตประเทศเม็กซิโก เป็นพืชที่ปลูกในประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนและแอฟริกาใต้เพื่อส่งเป็นสินค้าส่งออก มีขายทั่วไปในสหรัฐอเมริกา นอกจากรับประทานผลแล้วยังใช้ทำแยม เยลลี่ แผ่นใบใช้เลี้ยงวัวและหมูนอกจากชนิดที่กล่าวมาแล้วยังมีชนิดอื่นๆ ที่รับประทานได้อีก เช่น O.phaeacantha ผลสีม่วงแดงปลูกแถบนิวเม็กซิโกและรัฐอื่นๆที่ใกล้เคียง จึงมีชื่อสามัญว่า New Mexico Pricky Pear หรือ Purple-fruited Pricky Pear หรือพวก O.brasiliansis , O.tuna , O.streptacamtha และ O.cardoma ชาวเม็กซิกันยังรับประทานผลของแคคตัสอีกหลายชนิดเช่นพวก Hylocereus undatus ซึ่งมีผลสีแดงภายในมีเนื้อสีขาวและมีเมล็ดสีดำกระจายทั่วไปผลมีรสหวาน พบว่ามีปลูกอยู่ในแถบเอเชียเช่น ที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งปลูกขายผลทั้งภายในประเทศและส่งไปขายที่ประเทศสิงค์โปร์
นอกจากนี้แล้วยังมีพวก Myrtillocactus geometrizans ซึ่งมีผลขนาดเล็กสีฟ้าขายกันในตลาดเม็กซิโกมีชื่อเรียกกันว่า Garumbullos ผลของ Carnegiea gigantea ก็ว่ากันว่าอร่อยมากสมกับความยากลำบากที่ต้องขึ้นไปเก็บบนต้นที่มีความสูงกว่า 10 เมตรหรือแคคตัสสกุล Echinocereus ที่มีชื่อสามัญว่า Strawberry Cactus นั้นผลมีเนื้อนุ่มรับประทานและรับประทานได้ถึงแม้ว่าผลจะมีหนามแต่เมื่อสุกผลจะนุ่ม สามารถขจัดหนามออกได้ง่าย Echinocactus ที่ผลมีหนามปกคลุมอยู่มากมายนั้น ภายในผลจะฉ่ำน้ำและมีกลิ่นคล้ายแตงโม จึงนิยมนำผลไปเชื่อมเป็นขนมชนิดหนึ่งเรียกว่า Vizanaga
ประโยชน์ของแคคตัสอีกประการหนึ่งก็คือนำไปทำเป็นที่พักอาศัยได้ สกุล Cereus นำมาทำรั้วทึบโดยที่คนหรือสัตว์ลอกผ่านไม่ได้ สกุลที่เหมาะสมนำมาทำรั้วคือ Pachycereus และ Stenocereus เพราะเป็นพวกมีลำต้นตั้งตรงมีชื่อสามัญว่า Organ Pipe หรือ Organ Cactus หรือสกุล Opunitia ก็นำมาปลูกทำรั้วเช่นกัน ยังมีแคคตัสอีกชนิดหนึ่งคือ Lophophora williamsii หรือที่มีชื่อสามัญว่า Peyote Cactus แถบรัฐเท็กซัสตอนใต้หรือตอนเหนือของประเทศเม็กซิโกเป็นแคคตัสที่ไม่มีหนาม มีรากคล้ายๆหัว turnip สีเขียวอมเทาส่วนบนของหัวแบ่งออกเป็น 8 ส่วนและมีเนินนูนซึ่งเรียกว่า Mescal-button คล้ายๆกระดุมเมื่อแห้งจะเปราะ แต่จะนุ่มเมื่อถูกน้ำ การนำมาใช้คือ นำหัวมาเฉือนตามขวาง เนินนูนคล้ายกระดุมนั้นจะมีสารที่ทำให้เกิดอาการประสาทหลอน ชาวพิ้นเมืองอเมริกันและเม็กซิกันใช้ประกอบพิธีทางศาสนามากว่า 7,000 ปีแล้ว Peyote Cactus ประกอบด้วยสารอัลคาลอยน์ 30 ชนิดมี Mescaline เป็นตัวสำคัญเมื่อใช้แล้วจะมีอาการประสาทหลอน รู้สึกตัวเบา เห็นแสงสีเจิดจ้าขยายม่านตาทำให้กล้ามเนื้อคลาย (ใช้ 10-40 เนินนูน) ถ้าใช้มากจะเกิดอันตราย

Once the thorn is removed, it can be used as animal feed. In addition, some opuntia twigs are easy to remove and are eaten in Mexico and Japan. In the state of Texas, it is popular to be eaten instead of vegetables. During the 17th and 18th centuries, the sailors who set sail for Opuntia boiled vegetables. Because they can be stored for a month and can help prevent some diseases as well.

(Once the thorn is removed, it can be used as animal feed. In addition, some opuntia twigs are easy to remove and are eaten in Mexico and Japan. In the state of Texas, it is popular to be eaten instead of vegetables. During the 17th and 18th centuries, the sailors who set sail for Opuntia boiled vegetables. Because they can be stored for a month and can help prevent some diseases as well. 

opuntia ficus-india, which is Opuntia with yellow flowers, can be taken orally. The fruit is similar to a pear, so it is called pricky pear. The fruit color varies depending on the cultivar, such as var.iutea, yellow var.rubar, red cv.Asperma, small yellow fruit and var.serotima have small seeds. Yellow fruit, but slower than other varieties. Or there may be a type that has a yellowish-red or yellow-red pattern, the water in the fruit will have the same color as the shell. Inside the fruit is small and hard seed, but is considered a very sweet and delicious fruit. This fruit is found in the humid regions of the United States, but is grown in subtropical and naturally grown in Mexico. It is a plant grown in the Mediterranean countries and South Africa for export. It is widely sold in the United States. In addition to eating fruit, it can also be used to make jams, jellies, leaves, used to raise cattle and pigs.

In addition to the above types, there are also other types. Other edible foods like O.phaeacantha The magenta fruit is planted in New Mexico and nearby states. It has a common name as New Mexico Pricky Pear or Purple-fruited Pricky Pear or O.brasiliansis, O.tuna, O.streptacamtha and O.cardoma. The undatus is reddish, white pulp and black seed spread widely, sweet taste. Found that there are grown in Asia, for example. In Vietnam Which is grown and sold locally and sent to sell to Singapore.

In addition, there are also The small, blue-colored Myrtillocactus geometrizans are sold on the Mexican market known as Garumbullos, the fruit of Carnegiea gigantea is said to be delicious, worthy of the difficulty of picking up on plants that are more than 10 meters tall. Echinocereus cactus, commonly known as Strawberry Cactus, is soft and edible, although the fruit has thorns, but when ripe, the fruit is soft. The thorns can be removed easily. Echinocactus with many thorns covered. The inside of the fruit is juicy and smells like watermelon.

Therefore, it is popular to connect the result to a kind of dessert called Vizanaga.Another benefit of the cactus is that it can be used as a shelter. The genus Cereus is used to make a solid fence that cannot be stripped by humans or animals. The appropriate genus to make fences are Pachycereus and Stenocereus because they have upright stems, commonly known as Organ Pipe or Organ Cactus or Genus Opunitia, are also grown to make a fence. There is also another type of cactus. 

Lophophora williamsii, commonly known as Peyote Cactus, in southern Texas or northern Mexico, is a cactus without thorns. The roots are like turnip, grayish green. The top of the head is divided into 8 parts and has a convex hill called. Mescal-button Like a button, when dry it becomes brittle. But becomes soft when exposed to water. Adoption is The head is cut across Button-like convex hills contain substances that cause hallucinations. For more than 7,000 years, Peyote Cactus has been used in religious ceremonies for more than 7,000 years. Peyote Cactus contains 30 alkaloids and contains Mescaline. The iris loosens the muscles (use 10-40 slopes), if used a lot, it is dangerous.)
จากทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า แคคตัสสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลายด้านสรุปได้คือ

1. นำมารับประทานเป็นอาหารเช่น รับประทานผลสด รับประทานส่วนของต้นที่นำมาเปลี่ยนรูปคือ นำมาเชื่อม ต้ม หรือทอด อีกทั้งนำมาใช้เลี้ยงสัตว์

2. นำมาทำที่พักอาศัย นำมาทำเป็นเสา ทำแนวรั้วหรือผนัง

3. ใช้ในการประกอบพิธีกรรมาทางศาสนาเช่น พิธีกรรมของชาวพื้นเมืองอเมริกันและเเม็กซิกัน

4. ใช้ในการประดับตกแต่งสถานที่เช่น ตกแต่งกับสวนหินหรือสวนทะเลทราย

5. ปลูกเลี้ยง สะสมพันธุ์ต่างๆให้เกิดความเพลิดเพลิน


From all of the above, it can be seen that Cactus can be used for many purposes.

1. Used as food such as Eat fresh fruit It is eaten as part of the tree that has been transformed, that is, it is bridged, boiled or fried, as well as used for raising animals.

2. Used to make accommodation. To make a pole Line the fence or wall.

3. Used in religious ceremonies such as Native American and Mexican rituals

4. Used to decorate places such as Decorate with rock garden or desert garden.

5. Grow, raise, collect various varieties for enjoyment.


ขอบคุณดี ๆ  จาก :  http://cactusbymoo.blogspot.com/2008/02/blog-post_5802.html

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Popular Posts

......... โพสต์จาก ระเบียงไม้ ...........เช็คเรทค่าจัดส่ง ก่อนสั่งซื้อสินค้า

คลิกที่ป้าย " รวมรายการสินค้า "

คลิกที่ป้าย " รวมรายการสินค้า "
เพื่อลิ้งค์ไปยังหน้ารวมสินค้าของร้านที่มีจำหน่าย